Migration

  

 MIGRATION STUDENTS

MIGRATION STUDENTS   CAME FROM  JNV KHURAI DIST. SAGAR (MP)  TO NANDED

       

Sr No.

Name of the student

Sex

Age

1

NIMISHA AVASTI

GIRL

14

2

SANDALI THAKUR

GIRL

14

3

SRADDHA ATIYA

GIRL

14

4

SIMI JAIN

GIRL

14

5

ABHISHEK PATEL

BOY

14

6

ANIKEST KUSHWAH

BOY

14

7

PRADEEP GOUND

BOY

14

8

NISHANT MISHRA

BOY

14

9

HARSHANKAR AHIRWAL

BOY

14

10

CHANCHAL SAXSENA

GIRL

14

11

DEEPALI JAIN

GIRL

14

12

NAMRATA MEHERA

GIRL

14

13

PRATIBHA GAUND

GIRL

14

14

PRADUMN LODHI

BOY

14

15

BHAGWAN LODHI

BOY

14

16

ANITESH THAKUR

BOY

14

17

SAURABH RAJAK

BOY

14

18

MUKESH GAUND

BOY

14

19

RAJKUMAR GAUND

BOY

14

20

AJAY AHIRWAL

BOY

14